70 20 35 66
70 20 35 66
Privatlivspolitik

Mobilt byggeri med tanke på klima og grøn omstilling

Modulbyggerier er billige og hurtige at etablere, nemme at flytte og fleksible i brug. Det handler om pavilloner til skoler og børnehaver samt modulopbyggede løsninger, der kan spænde over alt fra midlertidig beboelse til større kontor- og administrationslokaler. Samtidig bidrager modulbyggerier til at folde den grønne omstilling ud.

Modulbyggerier er den fleksible, hurtige og nemme løsning når der konstateres angreb af skimmelsvamp på skolen, når tilflytningen til kommunen er så stor, at børnehaven kræver udbygning eller når virksomheder, som følge af stor ordretilgang, ændrede arbejdsgange eller nye strategiske satsningsområder har brug for yderligere pladskapacitet.

Bæredygtigt træ
Mobilhouse, der tidligere var kendt som Fredericia Skurvogne, har over 50 års erfaring med at bestykke bygge- og anlægspladser med egenproducerede skurvogne og mandskabsvogne, men gennem de senere år har virksomheden ekspandet kraftigt ved også at kaste sig over produktion af systemmoduler, der dækker over bl.a. beboelsespavilloner, kontorpavilloner og pavilloner, der kan huse store kontordomiciler, børnehaver, undervisningslokaler samt studieboliger.

Udover selve produktionen af de forskellige former for mobile bygninger, hviler forretningen i dag på tre ben. Det gælder leje og salg af nye moduler, men også brugt salg af tidligere udlejede moduler.

– Vi er virkelig en virksomhed i vækst, og vi har så sent som i februar i år taget vores nye produktionshal på 3500 kvadratmeter i brug i Fredericia. Successen skyldes flere forhold. Højkonjunkturen har virkelig sat gang i byggeri- og anlægsbranchen, og derfor er der naturligvis stort behov for mobile enheder, der let og elegant kan flyttes rundt mellem de forskellige byggepladser. Samtidig spiller det naturligvis en rolle, at vores løsninger i den grad er bæredygtige og understøtter den klimabevidsthed, der er et ansvar for os alle, og som i den grad har både forbrugernes og politikernes opmærksomhed. Vi sikrer også, at vores træ stammer fra bæredygtigt skovbrug og dermed er med til at sikre ordentlige forhold, fortæller administrerende direktør Benny Møller fra Mobilhouse.

Hurtig levering
Alle mobile enheder fra Mobilhouse produceres i træ, som den bærende konstruktion. Selve bygningskonstruktionen og færdiggørelsen sker indendørs under sikre arbejdsmiljømæssige forhold for medarbejderne. Den indendørs produktion giver mange fordele. Værd at fremhæve er især den logistik, der er indlejret i leveringsflowet af materialer. En logistik der gør, at transporten til og fra produktionsenheden i Fredericia reduceres betragteligt, og dermed også udledningen af CO2 i selve transportfasen. Andre gevinster ved den indendørs produktion er, at det er nemt at etablere et effektivt system for affaldshåndteringen og materialespildet er dermed minimalt, ligesom produktionen og opførelsen af de forskellige mobile bygninger ikke er afhængig af vejrliget. Netop uafhængigheden af vind og vejr giver optimale betingelser for at levere bygningsløsninger i højeste kvalitet, fordi risikoen for eksempelvis skimmelsvamp i bygningskonstruktionen er minimal, da materialerne er opbevaret indendørs, og selve opførelsen er sket under tag.

– Mobile bygninger er virkelig nemme og bekvemme at have med at gøre, fordi vi kan rykke hurtigt ind og hurtigt ud. Ofte sker byggemodningen sideløbende med, at vi producerer enhederne. Det er effektivt, og det er kvadratmeter til tiden. For eksempel etablerede vi den nye midlertidige Politiskole i Fredericia, der tæller 4500 kvadratmeter på blot fire måneder, og det tilmed i et design og en kvalitet, der efterlever samtlige krav og specifikationer i det nyeste bygningsreglement fra 2018. Mindre bygningsbehov klarer vi som regel på to til tre uger, men det afhænger naturligvis altid af vores lagerkapacitet, vores produktionsbelastning og kundens behov, siger Benny Møller.

Mobile bygninger er virkelig nemme og bekvemme at have med at gøre, fordi vi kan rykke hurtigt ind og hurtigt ud.

Benny Møller

Lang levetid
Opgørelser viser at den europæiske bygge- og anlægsbranche står for 42 procent af det samlede energiforbrug i Europa, og 35 procent af det samlede CO2-udslip. Derfor har branchen som helhed stort fokus på at reducere energiforbruget på alle tænkelige fronter og parametre. Her spiller brugen af træ en vigtig rolle, fordi træ dels udmærker sig ved at være et organisk råstof, der let erstattes med ny beplantning, dels at træ som byggemateriale ifølge Statens Byggeforskningsinstitut har lige så lang levetid som eksempelvis mursten og beton. Ved almindeligt vedligehold siger forskerne, at træ har en holdbarhed på hele 120 år.

– Træ er jo et fantastisk materiale at arbejde i. Det skaber et godt indeklima og det er et råstof, der er regenererbart og omsætteligt i det biologiske system. På den måde er træ i overensstemmelse med klimaet, og den bæredygtighedstanke vi som branche har pligt til at forfølge. Når træet en gang ad åre skal bortskaffes, skaber det ikke anledning til bekymring, netop fordi der er tale om et biologisk materiale. Samtidig er det med tanke på miljøbeskyttelsen klimavenligt at anvende træ fra bæredygtigt skovbrug i sin produktion. På den måde er vi med til at sikre, at der hele tiden er træer, der kan optage CO2’en og samtidig levere frisk ilt til atmosfæren, forklarer Benny Møller.