Ventilation af pavillonen er vigtig, hvis du vil have et sundt indeklima og undgå fugtskader.
Det gælder indenfor, hvor der skal luftes ud og det gælder udenfor, hvor vindens naturlige ventilation omkring og under pavillonen sikrer de ydre vægge og pavillonens bund.

Fugtskader

Der har desværre nu bredt sig en trend blandt pavillonlejere.

Den er niveaufri indgang og det er der som sådan ikke noget i vejen med.

Problemerne opstår, når den niveaufri indgang laves på bekostning af udluftning under pavillonen. Og det bliver faktisk hurtigt alvorligt i det danske klima.

Det skader pavillonen og det giver på længere sigt dårligt indeklima, der kan resultere i hovedpine, træthed, hoste, irriterede øjne og slimhinder.

I takt med manglende udluftning og ventilation langs og under pavillonen, stiger luftfugtigheden og det kan meget let resultere i skimmelsvamp, som gør pavillonen ubeboelig.

Når den naturlige ventilation hindres, opstår der hurtigt fugt- og rådskader.

Vi har set grelle eksempler og der har som nævnt bredt sig en trend, hvor man ikke tager hensyn til pavillonens ”sundhed”.
Det skader beboerne/brugerne. Det skader materiellet og i sidste ende skader det lejerens pengepung.

Undgå fugtproblemer – hvad gør du?

Sørg for at holde udluftningsventilerne fri, så vinden kan holde pavillonens bund tør.
Hvis du vil have en niveaufri indgang, så undlad at fylde jord, cement, fliser eller andet tætsluttende materiale op af soklen med udluftningsventilerne og af trævæggene.

På billedet her ses perfekte eksempel på sundt ”pavillonklima”.

Jordvolden på den røde pavillon ligger kun op ad eternitpladerne og der er effektive udluftningskanaler hele vejen rundt.

Eksempler på dårligt ”pavillonklima” med synlige fugtskader

Jordvolden ligger her direkte op ad pavillonvæggen, så udluftningsventiler dækkes og trævæggene ikke kan ånde.
Hvis den niveaufrie løsning skal bruges, skal der være afstand mellem pavillon og jordvold, så ventilationen sikres. Det kan løses en rist.

Her ses et ekstremt eksempel, hvor man har lagt cement hele vejen langs kantfliserne. Der er luft ind til trævæggen, men ventilationen under pavillonen er blokeret over et alt for langt stykke.

.et-db #et-boc .et_pb_filterable_portfolio_grid .et_pb_portfolio_item, .et-db #et-boc .et_pb_gallery_grid .et_pb_gallery_item{ display:block !important; }