70 20 35 66
70 20 35 66
Privatlivspolitik

Det ypperste inden for fleksibelt byggeri

Det ypperste inden for fleksibelt byggeri

Med den nye Maksimum-serie byder Mobilhouse ind med et fleksibelt byggeri, som allerede på nuværende tidspunkt ligger under de kommende LCA-krav for 2029. Maksimummodulerne er dermed oplagt som både midlertidigt og permanent byggeri til kontorer, skoler, institutioner m.m. mange år frem i tiden.

Bæredygtighed er afgørende for produkterne fra Mobilhouse, som stræber efter at leve op til deres høje krav til blandt andet funktionalitet, kvalitet, bæredygtighed, indeklima og æstetik. Der ses i dag en stigende tendens i behovet for midlertidige eller permanente fleksible byggerier. Dette omfatter særligt kontorer, skoler og institutioner, hvor det kan være svært at imødekomme behovet, hvilket muliggøres med den fleksible byggeform.

”Vi mener selv, at vi har udviklet noget af det ypperste inden for det fleksible byggeri med den nye Maksimum-serie til både midlertidigt og permanent byggeri. Det er store ord, men serien opfylder alle krav til isolering, som der er til det permanente byggeri. Vi lægger stor vægt på bæredygtighed og FN’s Verdensmål, og derfor arbejder vi målrettet med LCA-kravene. Med et tal for CO2-grænseværdierne på et stykke under 6 kilo, ligger det langt under de nye krav i 2023 for byggeri over 1000 m2 på 12 kilo. Den grænse bliver sat ned til 7,5 kilo i 2029, hvor vi stadig ligger under. Dermed er serien fortsat aktuel til den tid,” forklarer Benny Møller, CEO hos Mobilhouse.

Dimensioneret efter de højeste krav til blandt andet lys, lyd og luft

De nye moduler i maksimumserien måler 4 meter i bredden og 12 meter i længden og er dermed også velegnet til storrumskontorer med op til 11 kontorpladser. Serien kan bygges i tre etager, og sættes de sammen, kan der ligeledes etableres gange imellem, hvilket er en fordel for både institutioner, skoler og kontorer. Desuden er byggeriet dimensioneret efter de højeste krav.

”Der er nedhænge lofter og A-absorbenter, som sikrer god akustik. Ventilationen er klar til de højeste krav i for eksempel skoleklasser med mange elever samlet i lokalerne. Det integrerede LED-lys styres efter dagslyset, og med varmepumper sikres CO2-reduktionen i energiforbruget. Endelig er der også mulighed for niveaufri adgang. Lejer man en løsning hos os, er man sikker på, at byggerierne lever op til de højeste krav til permanente fleksible byggerier – også selvom de skal være midlertidige,” siger Benny Møller.

Der ønskes mere fleksibilitet i Bygningsreglementet

De fleksible byggerier benyttes som nævnt til flere formål – også forsvaret og politiet er kunder. Benny Møller forventer en fortsat vækst fremover, hvor behovet nok ikke bliver mindre af den usikre verden vi lever i. Mobilhouse vil gerne være med til at løse nogle af de udfordringer, samfundet står over for.

”Vi kunne godt ønske os, at man så på fleksibiliteten i reglerne for fleksibelt byggeri i Bygningsreglementet hos de leverandører, der lever op til BR18 for permanent byggeri, og har LCA-kravene i orden i henhold til 2029 regler. Her kunne man overveje at lade tilladelserne gælde lidt længere udover 5 år for midlertidige opstillinger. Der er mange, der får forlænget deres tilladelse, og det kunne løse flere udfordringer, hvis tilladelserne blev givet for en lidt længere periode. Fleksibelt byggeri kan sættes op, tages ned og flyttes, og så er de moderne med hensyn til lys, ventilation, akustik og energiforbrug m.m., så de lever op til alle krav – også fremover,” fortæller han.

192D3BC8-B1F8-4D1E-963A-4E8B740F9427 Created with sketchtool.
192D3BC8-B1F8-4D1E-963A-4E8B740F9427 Created with sketchtool.