70 20 35 66
70 20 35 66
Privatlivspolitik

Dårlig indretning koster på bundlinjen

I gode rammer, præsterer medarbejdere op til 23% mere end, hvis de ikke har en optimal arbejdspladsindretning. Der er især 3 områder, der gør sig gældende, når det kommer til at optimere omgivelserne – det er lys, lyd og luft.

Øget trivsel og mindre sygefravær

Medarbejdere, der sidder på kontor i dårlig belysning er oftere syge end medarbejdere, der er placeret med optimalt lysforhold. Medarbejdere, der oplever støj på arbejdspladsen har en øget risiko for at få stress – især, hvis der samtidig er en dårlig akustik, der øger oplevelsen af støjen. Støj kan også bidrage til hovedpine og høreskader på sigt.

Hvad kan du gøre?

Dårligt lys kan medføre hovedpine, træthed og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger – for en arbejdsgiver betyder det de ansatte er mindre effektive og produktive og altså i sidste ende mere fraværende på arbejdspladsen. Derfor giver det mening at arbejde frem mod de optimale rammer for medarbejderne.

Luk lyset ind

Dagslys påvirker os positivt og er med til at sikre energi og overskud – især i vinterhalvåret er daglyset vigtigt. For at opnå en tilstrækkelig mængde dagslys, skal du sørge for, at der er vinduesarealer i kontoret, der svarer til minimum 10 % af gulvarealet og at der er udsyn til omgivelserne. Derudover, er det vigtigt at supplere kontoret med den rette almenbelysning, lofts- og vægbelysning og punktbelysning, arbejdslamper på skrivebordet.

Skru ned for larmen

Støj på arbejdspladsen kan opleves forskelligt – hvad der for nogle er helt fint er helt uuholdeligt for andre at arbejde i og støj kan være mange ting – kolleger, der snakker sammen, en printer, der er i gang, en kaffemaskine der brygger osv. Støj kan komme indefra og udefra og kan være svært at helgardere sig imod – du kan dog gøre nogle tiltag for at reducere støjen.

Inde på kontoret, især i storrumskontorer, kan støj være et problem. Det kan dog dæmpes med akustiklofter og gulvbeklædning. Der kan ligeledes opstilles støjskærme mellem arbejdsstationerne, så lyden dæmpes yderligere.

Giv plads og luft

At sidde tæt kan være generende og gøre det svært at fordybe sig i sit arbejde. Normalt anbefales der, at et kontor har loftshøjde på minimum 2,5 meter og at der er 7 m2 gulvplads til en medarbejder. Så sidder dine medarbejdere tæt, så er der et rigtig godt incitament for at lave det om.

Ventilation er også en vigtig faktor på et kontor – jo dårligere luftskifte jo mere sygdom vil der være hos de ansatte, der samtidig vil arbejde langsommere. Potentialet ved god ventilation er en øget produktivitet hos de ansatte på 5-10%.

Brug for større fokus på rammerne

Der er efterhånden ingen tvivl om, hvor meget omgivelserne påvirker de ansatte på et kontor og derfor også, hvor meget der er at vinde på at finde de rette rammer.

Mobilhouse, der leverer modulbyggede kontorpavilloner har derfor også haft lys, lyd og luft i tankerne, når den nye systemmodul serie er blevet udviklet og produceret:

Det vigtige for os har været, at vores kunder får det optimale ud af deres medarbejdere og derfor har vi tilpasset de rammer, som vi leverer. Der er store åbne vinduespartier, der lukker rigeligt lys ind og vi har sørget for at modulerne er produceret, så de er så støjsvage som muligt og har en rigtig god akustik fortæller adm. direktør Benny Møller

Mobilhouse har det seneste år leveret flere kontorbygninger med storrumskontorer på helt op til 226 m2, hvilket har sat store krav til modulerne:

Et kontor på over 200 m2 kræver meget omtanke i planlægningen. Det er mange mennesker, der skal bruge en stor del af deres dag i sådan et kontor – og de fortjener de bedste rammer. Samtidig er virksomhederne selvfølgelig også interesseret i at deres medarbejdere er så produktive som muligt afslutter Benny Møller.