Det er vigtigt for Mobilhouse, at vores moduler og pavilloner har et godt og sundt indeklima.
Vi ser derfor kritisk på hver en komponent, der puttes i enhederne og har som loftsbeklædning valgt at montere Troldtekt akustik loftsplader i alle moduler og pavilloner.
Pladerne er fremstillet af træ og cement, de reducerer rumklangen, er brandhæmmende og indeholder ingen giftige eller allergifremkaldende stoffer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I moduler, der fortrinsvis anvendes til kontorer, børnehaver og andre institutioner, er det afgørende for indeklimaet, at støjkilder fra diverse aktiviteter dæmpes.

Det er helt nødvendigt, for rum og områder med støj fra telefoner, teamarbejde, kontormaskiner, leg, gråd, mm., at der anvendes akustikdæmpende materialer, hvis det ikke skal indvirke på arbejdsmiljøet, effektiviteten og stressniveauet.

Du kan læse mere på toldtekts egen hjemmeside:
www.troldtekt.dk/Produkter/Troldtekt-akustik