MUCV – DEN MIDLERTIDIGE POLITISKOLE

Afsluttet

August 2018

Byggefirma/totalentrepenører

Mobilhouse A/S og Egil Rasmussen A/S

Lejer

Rigspolitiet

Bruttoareal

4487 m2

Skolen er ca. 4.500 m2 og etableres som pavillon bygninger.

Hovedbygningen er organiseret i 3 klasserumslænger omkring et centralt dobbelthøjt atrium, der skal anvendes til magtanvendelses- og selvforsvarstræning, derudover etableres der pavillonbygning for omklædning og bad.

MUCV vil have en kapacitet til 288 studerende og 50 lærere.

Rigspolitiet ønsker:

  • At der tilvejebringes et højt niveau for så vidt angår kvalitet, funktion, ind- retning, materialer, tekniske installationer og konstruktioner.
  • At der er sikres rettidig aflevering af pavillonbygningerne, til aftalt tidspunkt indskrevet i kontrakten.
  • At de udførte pavillon bygninger er robuste og af høj håndværksmæssig standard udført med håndværksmæssig ekspertise og omhu.
  • At danne de bedst mulige betingelser for et optimalt læringsmiljø for de studerende og gode arbejdsforhold for lærerne.
  • Opført efter BR18.