Kontorlokale – 60 m²

Indretning

Modulløsning består af systemmodulerne type 54 og type 55