Nyt koncept: Midlertidige mobile løsninger som studieboliger

Mobilhouse har udviklet to studieboliger på 18 kvm hver, der opfylder bygningsreglementets krav for midlertidige bygninger.

 

Vi har produceret 2 prototyper, der står klar til fremvisning i Fredericia

Studieboligerne består af et rum med te-køkken samt et badeværelse.

De 2 prototyper er hhv: Type A: 3,0 m x 6,0 m

 

 

og Type B: 3,6m x 5 m

 

 

Af pavillonløsningens mange fordele vil vi fremhæve:

 1. Behageligt indeklima med størst mulig akustikreduktion
  • Lyddæmpende troltex i lofterne, der forhindrer rungen
  • Gipslofter og -vægge, der er lydisolerende og brandhæmmende
  • Linoleumsgulv – praktisk, rengøringsvenligt og lyddæmpende
  • Vandbaseret maling på alle behandlede overflader
  • Rumhøjde på 2,5 m
 2. Opfylder alle isoleringskrav uden påvirkning af boligens opholdsareal
 3. Flytbare enheder, der kan opstilles hurtigt og nemt
 4. Kan opføres i 3 etager
 5. 98% af bygningsdelene kan recirkuleres

 

Baggrund:

Ventelisterne til en studiebolig er længere end nogensinde før. Den generelle mangel på små billige boliger presser markedet og placerer de nye studerende bagerst i køen.

Ifølge en analyse fra Dansk byggeri er der et behov for 120.000 flere boliger frem mod 2020

”..på grund af øget tilflytning til byerne, øget befolkningstilvækst og flere ældre. Hertil kommer den almindelige nedslidning af de nuværende bygninger, der også kræver nybyggeri.

Kilde: Dansk byggeri

 

Og nu er der omsider ved at ske noget.

Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om en ændring i planloven, hvor erhvervsminister Brian Mikkelsen vil give kommunerne mulighed for at opføre mobile midlertidige studieboliger for en tiårig periode i stedet for den nuværende treårs periode.

En lovændring vil være godt nyt for de studerende, for det vil resultere i flere små boliger i uddannelsesbyerne.

 

Hvorfor?

For selvom midlertidige pavillonløsninger er mulig allerede og meget billige sammenlignet med permanentbyggeri, så har driftsperioden på 3 år ikke kunnet stå mål med driftsomkostningerne og de midlertidige boliger har derfor ikke været attraktive for kommunerne.

 

Når regler ikke længere står i vejen, hvad skal man så vælge?

1. Containerboliger

Containerboligerne er er ved at se dagens lys i udlandet. De består af ombyggede brugte, containere og de er til at få fat i. Mærsk udfaser ifølge Ingeniøren 60.000 – 80.000 brugte containere om året. Der er dog rigtig mange udfordringer, som gør containerboligen både ubehagelig og usund at holde sig i, hvis den ikke gennemgår en omfattende renovering:

De gamle containere indeholder som regel rester af giftige eller sundhedsskadelige stoffer på gulv og vægge. Det stammer dels fra containerens egen indvendige maling, fra behandling af gulvet mod svampeangreb og dels fra spildte giftrester fra de produkter, containeren har fragtet. Containerens stålvægge og -gulv udgør en udfordring i forhold til akustik og fugt og en indvendig isolering vil reducere opholdsrummets areal.

 

Pga. de nævnte forhold ønsker vi ikke at bygge containerboliger,

men der imod

 

2. Pavillonboliger

Pavillonerne opfylder alle krav, de kan opføres i tre etager og kan leveres hurtigt og har:

 1. Behageligt indeklima med størst mulig akustikreduktion
  1. Lyddæmpende troltex i lofterne, der forhindrer rungen
  2. Gipslofter og -vægge, der er lydisolerende og brandhæmmende
  3. Linoleumsgulv – praktisk, rengøringsvenligt og lyddæmpende
  4. Vandbaseret maling på alle behandlede overflader
  5. Rumhøjde på 2,5 m
 2. Opfylder alle isoleringskrav uden påvirkning af boligens opholdsareal
 3. Flytbare enheder, der kan opstilles hurtigt og nemt
 4. 98% af bygningsdelene kan recirkuleres

Vi fremviser 2 prototyper efter aftale på Amerikavej 1, 7000 Fredericia lige ved frakørsel 60B på E20 Østjyske motorvej og 61 Taulovmotorvejen

Mobilhouse adresse

 

Vores demonstrationsmodeller er tomme!

 

Det bliver flot med farver og møbler

Vores prototyper er nøgne! Vi har ikke pyntet dem eller lyddæmpet dem med gulvtæpper og vægophæng, så de kunne tage sig flottere ud. Det er med vilje! Vi vil nemlig gerne vise dig den “nøgne” sandhed, lade dig høre den gode akustik, føle den behagelige “luft”.

Det er vi nemlig specialister i!

… og så lader vi andre specialister om den smarte, pladsbesparende indretning.

Se gode forslag her fra IKEA:

Hvornår skal man leje hvad?

Vi bliver ofte spurgt til råds om, hvad en arbejdsgiveren skal stille til rådighed af

velfærdsfaciliteter i skurvogne, skure eller lignende enheder, der er flytbare i sin helhed eller i moduler (i det følgende benævnt skurvogne)

– Citat fra Bekendtgørelsen om indretning af skurvogne og lignende!

Se regulativet her: http://bit.ly/2k9fCAp

 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse skelner mellem, om medarbejderen møder op på byggepladsen hjemme fra eller om medarbejderen kører ud fra firmaet.

 • Hvis man kører ud fra sit firma, er skal der stilles en spise/kontorvogn med toilet til rådighed på byggepladsen.
 • Hvis man møder direkte på byggepladsen, skal der stilles en mandskabsvogn til rådighed.

 

En mandskabsvogn indeholder toilet, bad og omklædning m. et dobbeltskab pr. person samt en spiseafdeling.

I spiseafdelingen skal der være bord og stole, et køleskab og en kogeplade.

Der skal være ét toiletrum for hver 15 personer.

Alle vores spise-/kontorvogne og mandskabsvogne opfylder bekendtgørelsens krav om gulvplads pr. person samt indretning af faciliteterne i de respektive modeller.

Hvor må din skurvogn stå?

Efter en lang og dejlig sommer er de fleste sommercampister ved at pakke ned for sæsonen. 
Og hvor placerer de så dyret de næste 5-6 mdr.?

 

EkstraBladet havde i weekenden en artikel om, at det faktisk er forbudt i mange kommuner at tage sin campingvogn med hjem i haven eller indkørslen.

 

Det er præcis samme lovgivning, der gælder for skurvogne på hjul.
Hvis man skal bo i en skurvogn på sin egen grund i længere tid i forbindelse med ombygning eller renovering, skal man ALTID ansøge kommunen om tilladelse.


Ifølge vejlovgivningen må du ikke bare stille en skurvogn eller container op ude på vejen. Heller ikke hvis den blot står på fortovet. Hvis du har brug for at have en skurvogn stående, skal du altså først henvende dig til din kommune og bede om tilladelse.


Tjek din kommunes hjemmeside eller lokalplanen for dit område for at finde ud af, hvilke “parkeringsregler”, der gælder, der hvor du vil placere din vogn.

 
Der er gode råd og vejledning at hente hos Boligejernes videnscenter Bolius (også om meget andet end placering af camping- og skurvogne)

 

www.bolius.dk kan du læse, at

Kommunen vil normalt henstille til, at skurvogne og containere opstilles på egen grund, hvis det er muligt. I de fleste kommuner er det ikke tilladt at have skurvogne stående på selve vejen af hensyn til trafiksikkerheden. Det er dog i nogle tilfælde muligt at søge dispensation fra denne regel.

“Parkeringsafgift”

I de fleste kommuner koster det ikke noget at stille skurvogne op på en offentlig vej. Men i det indre København (rød parkeringszone) koster det 123 kr. i døgnet inkl. moms pr. skurvogn. I resten af Københavns Kommune koster det 63 kr. i døgnet pr. skurvogn (priser 2008).

 

Henvisninger til regler og love på området
 
 • Bygherrens ansvar og pligter

 

 • Bekendtgørelse om bygherrens pligter